Valokuitunen tuo pätkimätöntä valokuitua pientaloalueille.

Kunnat

Valokuitua markkina-ehtoisesti

Valokuitunen tukee kumppaniensa kanssa kokonaisratkaisun syntymistä koko kunnan alueelle. Kunnalla on merkittävä rooli valokuidun merkityksen mielipidevaikuttajana, ja osallistuukin mahdollisuuksiensa mukaan Valokuitusen viestintään, jotta riittävän suuri kysyntä voidaan saada aikaan. Kunnan ei kuitenkaan tarvitse toimia rahoittajana tai takaajana, vaan Valokuitunen vastaa ja huolehtii myös verkon ylläpidosta ja laajentamisesta.

Valokuitunen ja kunta tekevät tiivistä yhteistyötä luvituksen ja teknisten ratkaisujen suhteen, jotta valokuituverkko voidaan rakentaa kustannustehokkaasti ja sujuvalla aikataululla.

Mikäli kunta ottaa kuituliittymät rakennettavan verkon varrella sijaitseviin kiinteistöihinsä (esim.kunnan vuokra-asunnot, kunnan omat kiinteistöt ja rakentamattomat tontit), se edistää valokuiturakentamista.

Valokuitunen pyrkii toteuttamaan hankkeen kustannustehokkaan yhteisrakentamisen keinoin, ja hyödyntämään esim. katuvalosaneerauksia, teiden kunnostamisia, sähköverkon uusimisia ja niin edelleen.

Miten turvata peruspalvelut kaikille kuntalaisille?

  1. Markkinaehtoisesti kuitu taajamiin.
  2. Osuuskuntien kautta tuettu verkko taajamien ulkopuolelle.
  3. Mobiilikuuluvuuden parantaminen esim. lisäantennein alueille, joihin kuituverkkoa ei synny tukienkaan kautta.

Tarkista valokuidun saatavuus alueellasi