Pientaloalue

Tietosuoja­lausunto

Valokuitusen tietosuojalausunto 24.11.2020

Me Valokuitunen Oy:ssä (jäljempänä ”Valokuitunen”) ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme yksityisyyttä. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme uskovat käsiimme heidän luottamuksellisia tietojaan ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:

 • kuinka keräämme henkilötietojasi;
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta;
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi;
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi;
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi;
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi; ja
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Valokuituseen sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- tai yritysasiakas taikka muu Valokuitusen yhteistyökumppani. Lisäksi Valokuitusella saattaa olla palvelukohtaisia tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta. Löydät ne tietosuojasivultamme.

Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Valokuitusen viestintäverkon tai palveluiden kautta.

1. Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on Palveluidemme nykyinen tai mahdollinen tuleva tilaaja, ostaja, käyttäjä tai tällaisen yhteyshenkilö.

Yhteistyökumppani on urakoitsijan, asentajan tai muun palveluntarjoajan tai yhteistyökumppanin edustaja tai yhteyshenkilö.

Maanomistaja on valokuituverkostoalueemme maanomistaja tai alueen vuokra- tai muun käyttöoikeuden haltija.

Valokuituseen sopimussuhteessa oleva Asiakas, Yhteistyökumppani tai Maanomistaja vastaa siitä, että kaikki sen yhteyshenkilöt ovat tietoisia ja ymmärtävät Tietosuojalausunnon sisällön.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.

Palvelut tarkoittavat kaikkia Valokuitusen tarjoamia tuotteita ja palveluita.

2. Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Rakennutamme valokuituverkkoja kuluttaja ja yritysasiakkaille, vastaamme verkkojen ylläpidosta, vuokraamme verkkoyhteyksiä operaattoreille ja käsittelemme henkilötietoja näiden Palveluiden toimittamiseen liittyen tai sen yhteydessä.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

a. Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.

b. Muista lähteistä

 • i. Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät viestintäverkkoamme, online-palveluitamme, mobiilisovelluksiamme ja muita Palveluita (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkkosivuilla käydessä).
 • ii. Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistasi.
 • iii. Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä, Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-kieltorekisteristä, Suomen Asiakastiedolta ja Fonectalta.Henkilötietojen luovuttaminen Valokuituselle ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta?

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

Asiakkaat:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, yritysyhteyshenkilöiden (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt) osalta myös arvo tai ammatti ja vastuuasema/työtehtävä, sosiaalisen median tunnistetiedot;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli;
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen Asiakkaan yksilöimiseksi esim. laskutusta varten tai muutoin lain salliessa tai edellyttäessä;
 • Valokuitusen palveluihin ja portaaleihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat (esim. valokuitunen.fi);
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, jakelunkeskeytystä rajoittavat syyt kuten Asiakkaan maksuvaikeus, vakava sairaus tai työttömyys, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti- ja chat-viestit asiakaspalveluun, turvakameran videotallenne mahdollisesta vierailusta toimipisteessämme;
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot (lisätietoja evästeiden käytöstä);
 • Valokuitusen järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot;
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot;
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

Yhteistyökumppanit:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, pätevyys- ja koulutustiedot sekä vastuuasema/työtehtävä;
 • Työn suunnitteluun, suoritettuihin työtehtäviin ja toimenpiteisiin liittyvät tiedot;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli;
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen Yhteistyökumppanin yksilöimiseksi lain salliessa tai edellyttäessä;
 • Valokuitusen palveluihin ja portaaleihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat (esim. valokuitunen.fi);
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

Maanomistajat:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli;
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen Maanomistajan yksilöimiseksi lain salliessa tai edellyttäessä;
 • Perustiedot kiinteistöstä, kuten kiinteistötunnus ja sijaintitiedot;
 • Maankäyttöön ja sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten sopimuksen numero;
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Valokuitusen oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Valokuitusella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakas- tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi sekä Asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen. Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn määriteltyyn käyttötarkoituksen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyden suojan.

Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Jos Asiakas on tunnistettavissa, voimme yhdistää häntä koskevia asiakastietoja hänestä kerättyyn analytiikkatietoon voidaksemme kohdentaa Palveluitamme paremmin juuri kyseisen Asiakkaan tarpeisiin.

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

Valokuitunen käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja alla oleviin käyttötarkoituksiin:

a. Sopimussuhteen perusteella ja Palveluiden tuottamiseksi:

Käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Henkilötietojasi käsitellään ensisijaisesti sovitun palvelun toimittamiseksi sekä asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn.

Sopimussuhteen syntyminen ja/tai palveluiden toimittaminen voivat edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä, joka voidaan tehdä automatisoitua päätöksentekoa käyttäen. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Käsittelemme henkilötietoja teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi sekä kaikkien Palveluidemme, tietojärjestelmiemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi sekä niiden toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi esimerkiksi silloin, jos maksullista viestintäpalvelua on käytetty maksutta. Me voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietoja Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.

Lisäksi voimme muodostaa tilastoja Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten ja siten esimerkiksi ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla.

Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.

b. Oikeutetun edun perusteella:

Valokuitunen voi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Valokuitusella on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissa tai asiakaskanavissamme. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja sekä Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista profiloitua tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme yhä paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.

Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietoja myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme.

c. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

d. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi:

Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

Yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittely

Valokuitunen käsittelee Yhteistyökumppaneiden tietoja ensisijaisesti Yhteistyökumppanien edustajien tunnistamiseksi ja työtehtävien koordinointia ja seurantaa varten.

Valokuitunen voi lisäksi käsitellä Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja yllä kohdan ”Asiakkaiden henkilötietojen käsittely” alakohdissa b, c ja d yksilöityihin tarkoituksiin.

Maanomistajien henkilötietojen käsittely

Valokuitunen käsittelee Maanomistajien tietoja ensisijaisesti Maanomistajan ja kiinteistön tunnistamiseksi, maankäyttöä koskevien sopimusten tekemiseksi, hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi sekä yhteistyösuhteen hoitamiseksi ja siihen liittyvää tiedottamista varten.

Valokuitunen voi lisäksi käsitellä Maanomistajien henkilötietoja yllä kohdan ”Asiakkaiden henkilötietojen käsittely” alakohdissa b, c ja d yksilöityihin tarkoituksiin.

5. Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Valokuituselle on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

6. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille:

a. Valokuitusen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin.

b. Valokuitusen puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, laitehuoltokumppanimme, markkinointia lukuumme suorittavat markkinointitoimistot, saatavien perinnästä vastaavat palveluntarjoajat sekä ammattimaiset palveluntarjoajat kuten tilintarkastajat sekä taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU:n ulkopuolelle.

c. Teleyrityksille tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan sinulle palveluita esimerkiksi laskutusta varten ja vika- tai häiriötilanteissa (mukaan lukien Valokuitusen lukuun puhelin- ja muuta asiakaspalvelua tarjoavat kumppanit).

d. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.

e. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.

f. Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa

g. Yritys- ja liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietoja säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen tai sopimuksen muun sisällön täytäntöönpano edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilö- ja välitystietoja säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun rekisteröidyn vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi Asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli peruutat suostumuksesi, meillä voi kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietoja edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

8. Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Valokuitunen voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Valokuitusen oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Valokuitunen voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Valokuitusen pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Valokuitusta poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Valokuitusen käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

9. Kuinka saat tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

10. Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset sekä rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@valokuitunen.fi tai postitse alla olevaan osoitteeseen:

Valokuitunen Oy
Hämeentie 15
00500 HELSINKI
Y-tunnus 3101706-7

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin

Rekisterinpitäjä

Valokuitunen Oy
Hämeentie 15
00500 HELSINKI
Y-tunnus 3101706-7

Asiakaspalvelun numero 020 694 750

Jos Valokuitunen on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn sovellettava laki: EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Helsingissä 24.11.2020