Näin taloyhtiöiden valokuituhanke etenee

Lue tästä, miten taloyhtiöiden valokuitutoimitus etenee ja miten taloyhtiön edustajan on valmistauduttava toimituksen eri vaiheisiin.

1. Suunnittelukäynti

Suunnittelukäynnillä sovimme taloyhtiön edustajan kanssa, miten valokuitu kannattaa sijoittaa taloyhtiön tontille ja mihin valokuitupäätelaitteet asennetaan huoneistoissa.

Kaikki asunnot suunnitellaan samalla käynnillä, joten taloyhtiön edustajalla tulee olla käytössään yleisavain. Taloyhtiön edustajan on tiedotettava asukkaita yleisavaimen käytöstä ennen suunnittelukäyntiä. Lähtökohtaisesti asennamme kaikkiin asuntoihin kuidun samanlaista reittiä pitkin.

Suunnittelukäynnistä tehdään taloyhtiölle hyväksyttäväksi tonttisuunnittelumuistio, jonka taloyhtiön edustaja allekirjoittaa käynnin lopuksi.

Taloyhtiön edustaja esittelee tonttisuunnittelumuistion taloyhtiössä ja hankkii sille esimerkiksi taloyhtiön hallituksen kokouksesta hyväksynnän. Taloyhtiön edustajan tulee olla suunnittelukäyntiä seuraavan 2 viikon kuluessa yhteydessä urakoitsijan asiakaspalveluun. Näin toimitus etenee ja kuituliittymän sisäasennukset saadaan aikataulutettua.

Taloyhtiön edustajan valmistautuminen suunnittelukäyntiin:

  1. Tiedota asukkaita suunnittelukäynnin ajankohdasta. Asukkaat voivat olla paikalla suunnittelukäynneillä – pakollista se ei kuitenkaan ole.
  2. Ota esiin rakennuskuvat, joista selviää taloyhtiön tontilla kulkeva infra, kuten sähkö-, vesi- ja viemäriputket sekä pihavalokaapelit.
  3. Varmista, että sinulla on oikeus hyväksyä tonttisuunnittelumuistio taloyhtiön puolesta.

2. Kuituliittymän sisäasennus

Onnistuneen ja taloyhtiön hyväksymän suunnittelukäynnin jälkeen valokuituyhteyksien toimitus etenee valokuitupäätelaitteiden sisäasennuksiin ja tonttikaivuuseen.

Sisäasennusten ajankohta sovitaan taloyhtiön edustajan kanssa. Taloyhtiön edustajan on tiedotettava asukkaita asennusajankohdasta ja hankittava yleisavain asentajamme käyttöön.

Teemme sisäasennukset pääsääntöisesti kerralla koko taloyhtiöön. Sisäasennus vie tyypillisesti aikaa noin 2 tuntia asuntoa kohden.

Huoneistoon asennettu valokuitupäätelaite on käyttövalmis ja jää odottamaan taloyhtiön kuituyhteyksien kaivuuta sekä yhteyksien käyttöönottoa. Tämän jälkeen huoneistossa ei yleensä tarvitse enää käydä. Huomioithan, että vaikka nettiyhteys ei vielä ole käytettävissä, valokuitupäätelaitetta ei saa irrottaa pistorasiasta. Päätelaitteen sähkönkulutus on hyvin pieni ja sen voi huoletta jättää asennuksen jälkeen verkkovirtaan. Myöhemmin liittymän käyttöönotto ei onnistu, jos laite ei ole kytkettynä sähköverkkoon.

Asentajamme antaa valokuitupäätelaitteen käyttöopastuksen sisäasennuskäynnillä. Jos asukas ei ole paikalla, asentaja jättää asuntoon käyttöoppaan.

Asennustyöt hyväksytetään taloyhtiön edustajalla.

Taloyhtiön edustajan valmistautuminen sisäasennuksiin:

1. Tiedota asukkaita sisäasennuskäyntien ajankohdasta. Asukkaat voivat halutessaan olla paikalla asennuskäynnillä. Samalla asentajamme antaa valokuitupäätelaitteen käyttöopastuksen. Asukkaan läsnäolo ei kuitenkaan ole pakollista.
2. Valmistaudu käyntien lopuksi tulemaan paikalle ja hyväksymään asennustyöt taloyhtiön edustajana.
3. Muistuta asukkaita jättämään valokuitupäätelaitteisiin sähköt päälle, jotta kuitujen käyttöönotto onnistuu myöhemmin.

3. Tonttikaivuu

Valokuituyhteys kaivetaan katualueelta taloyhtiön tontille suunnittelukäynnillä sovittua reittiä. Vuodenaika vaikuttaa töiden aikatauluun, koska kaivutöitä tehdään sulan maan aikana suunnitellun aikataulun mukaisesti.  

Sisäasennukset ja kaivutyöt tontilla pyritään tekemään samalla kertaa, mutta se ei välttämättä aina ole mahdollista. Huomioithan, että myös katualueen kaivutyöt ja tonteilla tehtävät työt voidaan tehdä eri ajankohtina.  

Tontilla tehtävän kaivutyön ajankohta sovitaan taloyhtiön edustajan kanssa.

Siistimme kaivureitin työn valmistuttua ja viimeistelemme pihan pinnat kaivureitin osalta.

Kaivutyö hyväksytetään taloyhtiön edustajalla.

Taloyhtiön edustajan valmistautuminen kaivuutyöhön:

1. Tiedota asukkaita kaivutyöstä ja sen ajankohdasta.
2. Jos valokuitureitti päättyy tekniseen tilaan, varmista kulkuoikeutemme sinne (jos suunnittelukäynnillä on todettu kulkuoikeuden olevan tarpeen).
3. Valmistaudu tulemaan paikalle hyväksymään kaivutyön jälki pihan viimeistelyn jälkeen!

4. Käyttöönotto

Viimeisenä työvaiheena on valokuituyhteyksien käyttöönotto. Käyttöönoton yhteydessä käymme kytkemässä valokuitukaapelit joko taloyhtiönne teknisessä tilassa tai asuntojen ulkoseinillä.

Käyttöönottojen ajankohdasta olemme yhteydessä taloyhtiön edustajaan, jonka tulee tiedottaa asukkaita kytkentätöistä.

Valokuitupäätelaitteessa tulee olla virta päällä käyttöönottovaiheessa, muuten käyttöönotto ei onnistu.

Kun yhteydet ovat toimintakunnossa ja netti- ja lisäpalvelut tilattavissa, Telia lähettää asiasta tiedon tekstiviestillä. Tekstiviesti tulee taloyhtiön edustajalle jokaisesta huoneistosta erikseen tai vaihtoehtoisesti se lähetetään suoraan huoneistojen yhteyshenkilöille, jos puhelinnumerot on toimitettu aiemmin.

Taloyhtiön edustajan valmistautuminen käyttöönottoon:

1. Tiedota asukkaita viimeisistä työvaiheista, jotka teemme joko teknisessä tilassa tai huoneistojen ulkojatkoskoteloilla. Asukkaiden läsnäolo ei ole tarpeellista.
2. Muistutathan vielä, että huoneistojen valokuitupäätelaitteet tulee olla verkkovirrassa, muuten yhteyksiä ei saada toimintakuntoon.
3. Kun nettipalvelut ovat tilattavissa, kerrothan asukkaille siitä.