Fredrik Relander

Fredrik Relander Valokuitusen kaupalliseksi johtajaksi

Kategoriassa Tiedote

Fredrik Relander on nimitetty Suomen johtavan valokuituverkkojen rakentajan Valokuitunen Oy:n kaupalliseksi johtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Ruotsin suurimman valokuituverkkoyhtiön IP Onlyn liiketoimintajohtajan paikalta.

Relander vastaa Valokuitusella kuluttajille suunnattujen palveluiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Valokuitunen rakentaa Suomen kattavinta markkinaehtoista ja avointa kuituverkkoa. Avoimessa verkossa voi toimia useita eri palveluntarjoajia, mikä lisää kuluttajan valinnanvapautta, alentaa hintoja ja parantaa palvelujen laatua.

”IP Only operoi Ruotsin suurinta avointa kuituverkkoa, jossa toimi noin 50 palveluntarjoajaa. Valokuitunen rakentaa samalla avoimuuden periaatteella verkkoa Suomessa. Siksi uskon, että sillä on parhaat edellytykset nousta alan markkinajohtajaksi Suomessa. Haluan tuoda kokemukseni Ruotsin markkinasta Valokuitusen käyttöön, joten liityn suurella mielenkiinnolla mukaan sen tiimiin”, sanoo Relander.

”Valokuitunen rakentaa suomalaista tietoyhteiskuntaa, joka perustuu nopeimpiin, luotettavimpiin ja ympäristöystävällisimpiin tietoliikenneratkaisuihin. Lisäksi haluamme huolehtia ihmisten vapaudesta valita liittymiinsä itselleen sopivimmat tietoliikennepalvelut, sekä turvata palveluiden kehittyminen verkoissamme kuidun koko elinkaaren ajalle eli noin 30-50 vuotta eteenpäin. Meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henkilöstö, jota Fredrik tulee nyt täydentämään vahvalla tuote- ja palvelupuolen osaamisellaan sekä kokemuksellaan Ruotsin kuituliiketoiminnasta. Olemme yhdessä enemmän asiakastamme varten”, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto sanoo.

Fredrik Relander
Avoin palvelukerros varmisti valokuidun suosion Ruotsissa

”Kun valokuituverkkojen rakennus alkoi Ruotsissa noin 10 vuotta sitten, alun haparoinnin jälkeen tajuttiin, että valokuidun keskeisimpiä menestystekijöitä oli kiinteistöjen omistajille ja yritykselle suunnatut laadukkaat sisältöpalvelut. Ilman niitä valokuituverkkoa ei olisi voitu rakentaa taajamiin ja hajasijoitusalueille nykyisessä mittakaavassaan. Myös paikallisten toimijoiden mahdollisuus tarjota palvelujaan alueillaan ja kasvattaa siten liiketoimintaa oli tärkeää. Nyt hyvin harva verkonomistaja Ruotsissa tarjoaa loppuasiakaspalveluja, kun Suomessa tämä on yleistä. Haluan työssäni Valokuitusella edistää verkon avoimen palvelukerroksen kehittymistä ja auttaa siten Suomea välttämään ongelmat, joita Ruotsissa alussa koettiin”, sanoo Relander.

Relanderin tavoitteena on tuoda Valokuitusen verkkoon 2-3 uutta ruotsalaista palveluntarjoajaa. Muuan muassa kokeneita ja innovatiivisia internet-yhteyksien ja erilaisten TV-kanavapakettien tarjoajia.

”Suomessa on perinteisesti ollut kolme suurta palveluntarjoajaa, kun taas Ruotsissa on ollut runsaasti keskikokoisia toimijoita. Uskon kehityksen kulkevan tähän suuntaan myös Suomessa avoimien verkkojen myötä”, sanoo Relander.

Valokuituverkko pitää koko maan asuttuna

Suomessa kuitusaatavuuden piirissä vuoden 2021 lopussa oli 49 prosenttia kotitalouksista, kun Ruotsissa vastaava luku on noin 93 prosenttia.

”Ruotsissa tehtiin jo vuonna 2009 laajakaistastrategia ja valtio tuki merkittävästi valokuituverkkojen rakentamista. Poliittisella tasolla ymmärrettiin, että valokuidulla on keskeinen rooli koko maan asuttuna pitämisessä ja kaupungistumisen hidastajana. Ruotsissa hyvillä yhteyksillä halutaan lisätä eri alueiden tasa-arvoa ja varmistaa, että asuminen, yrittäminen ja sekä valtion palvelut, kuten terveydenhuolto, ovat mahdollisia kaikkialla maassa”, Relander sanoo.

Ruotsista Relander jää kaipaamaan kuuden vuoden aikana kertynyttä ystäväpiiriä sekä Tukholman kaupunkia. Suomeen perheen toi lapsen koulunkäynnin alkaminen syksyllä sekä suku ja ystävät.